Jeugd en gezin

/Jeugd en gezin
Jeugd en gezin2017-07-17T17:46:32+00:00
  • Jeugd en gezin

 Jeugd en gezin

Begeleiding bij verlies
Elk kind krijgt in zijn of haar leven vroeg of laat te maken met verlies. Bijvoorbeeld:

  • Verlies door het overlijden van een dierbaar persoon of dier (een gezinslid, vriend of huisdier) 
  • verlies van gezin of een stabiele thuissituatie (door scheiding van ouders )
  • Verlies van een thuis/veilige plek (door verhuizen of scheiden van ouders)
  • verlies van gezondheid (door ernstige en langdurige ziekte) 
  • Verlies van bewegingsvrijheid (door een lichamelijke of psychische beperking)

Kinderen en jongeren die hierbij steun ervaren en hulp krijgen vanuit hun nabije omgeving zijn vaak in staat om hiermee om te gaan en hun weg verder te vinden. Het is echter niet mogelijk om als ouder, hoe graag je ook wilt, voldoende steun te bieden aan je kind. Begrijpelijk. Er zijn veel redenen te bedenken die ervoor kunnen zorgen dat uw kind stagneert, zich terug trekt of door gedragsverandering laat zien dat het niet goed gaat met hem of haar. Gedragsveranderingen als slecht slapen, zich moeilijk kunnen concentreren op school of wisselende stemmingen. Elk kind, elke jongere geeft op zijn eigen manier aan dat hij/zij iets nodig heeft. Op dit soort momenten kan het helpen begeleiding in te schakelen van een verliesbegeleider die meekijkt naar de betekenis achter het gedrag en hoe hier mee om te gaan.

Wat ik doe op het moment dat u mij belt of een email stuurt:

  1. Eerste contact. Als u mij een email heeft gestuurd zal ik daar zo snel mogelijk op reageren en maken we een afspraak voor een telefoongesprek. Het kan zijn dat na dit gesprek de situatie en hulpvraag voldoende duidelijk zijn, zodat we direct een intake kunnen inplannen. Mocht dit niet zo zijn dan maken we een tweede afspraak waarin we eerst verder door praten. Deze afspraak is vrijblijvend en kosteloos.
  2. Intakegesprek. Voor deze afspraak nodig ik u uit in mijn praktijk. We zullen rustig verder kennismaken en uw zorgen of vragen bespreken. Ik zal in dit eerste gesprek veel vragen stellen om zo een goed beeld te krijgen van u en uw gezin. Naar aanleiding daarvan vorm ik een hypothese over de zorgen en hoe deze mogelijk zijn ontstaan. De hypothese die ik heb leg ik u voor en we bespreken samen hoe we de behandeling vorm gaan geven en wanneer het voor u voldoende is. Op het moment dat u akkoord gaat met de hulp, en ik verwacht u goed verder te kunnen helpen bij uw vragen, dan maken we concrete, praktische afspraken.

Ambulante gezinsbegeleiding

Lange tijd heb ik gewerkt voor Yorneo als ambulant gezinshulpverlener. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan. Het is zelfs zo’n onderdeel geworden van wie ik ben, dat ik het niet wil los laten. Uiteraard neem ik de opgedane ervaring en vaardigheden mee in mijn werk als rouwbegeleider, maar daarnaast blijf ik ook graag ouders verder helpen die vastlopen in de opvoeding van hun kind(eren).  Dit kan door een enkel gesprek, maar intensievere hulp is uiteraard ook mogelijk. Deze opvoedkundige vraagstukken hoeven dus niet perse een link te hebben met rouw of verlies.

Meer over mijn manier van werken vindt u onder ‘werkwijze‘. Wilt u graag even overleggen of een vraag voorleggen? Belt u gerust. Of stuur een email op info@praktijkrondomkind.nl.